Instagram

1-677-124-44227

Projekt Go to Brand

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0012/18-00
Całkowita wartość projektu: 1011 650,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 736 200, 00 zł   PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Cele projektu: Promocja zagraniczna linii kosmetyków do pielęgnacji skóry Nano Medic w ramach Programu promocji branży kosmetycznej w ramach pod działania 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH-GO TO BRAND.

Planowane efekty:

  • zawarcie nowych zagranicznych kontraktów
  • wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej
  • zwiększenie grona odbiorców produktów spółki
  • budowa i wzmocnienie wizerunku marki na rynkach zagranicznych